İç Mekan Tasarımında Pop Art Stile Göndermeler…

Pop Art Dekorasyon Önerileri

1950’lerde Amerika ve İngiltere’de farklı kollardan gelişmeye başlayan Pop Art, soyut dışavurumculuğa tepki gösteren bir grup genç sanatçının bu akımı 1960’larda olgunlaştırmasıyla ortaya çıkmıştır. ‘popular art’ın kısaltması olarak kendini gösterir.

Toplumsal-kültürel yapılardaki gelişim ve değişimle toplumların sanat algısı ve sanatın hizmet ettiği amaçlar da değişmiştir. Pop Art o anlamda sanatın başka boyutlarda algılanabileceğini, kolay anlaşılabilen ve hızlı etkileyebilen bir yanı olduğunu da ortaya çıkarmış olur.

online iç mimarlık nasıl çalışır

Şehir hayatının karmaşası içinde kaybolan insan, popüler kültürün ve hızlı tüketimin de esiri olmuştur.  Bu anlamda pop sanat, popüler kültürün kişiye dayattığı alışkanlıklara ve esir olmuşluğa gönderme yapar. Seri üretim ve tektipleşmeyi eleştirir, sorgulatır.

Fashion-plate 1969-70 Richard Hamilton 1922-2011 Purchased 1983 http://www.tate.org.uk/art/work/P07937

Pop Art akımı bilindik görselleri, gündelik yaşamdan tanıdık imgeleri popüler kültürün ve medyanın halkın karşısına çıkardığı figürleri sanata yansıtarak, sanat dünyasının odağını bir bakıma soyut olandan uzaklaştırmayı hedefler.

Yaşam Alanlarını Pop Art Stil İlhamıyla Tasarlamak…
  1. Pop Art, sisteme olan eleştirisini fazlaca renk kullanımı, birbirini tekrarlayan öğeler, zıt ve parlak tonlar ve gösterişli desenlerle açığa çıkarır. Bu noktada iç mekan tasarımına yansımaları da bahsedilen kavramlar üzerinden şekillenir ve dekorasyona entegre edilir.

2.‘good design’ (iyi tasarım) ilkelerini açıkça eleştiren pop sanat, modernizm ve değerlerini reddetmiştir. Ortak nesne ve tüketim mallarını sanat eseri seviyesine yükselttikten sonra hepsini alışılagelmişin dışında biçimlendirerek ve parlak renklerle karıştırarak soyutlamış ve duygu aktarımına dönüştürmüştür.

vr 360 ile iç mimarlık

3. Pop art’taki mobilyalar abartılmış ve akılda kalıcı olarak tanımlanabilir. Mobilya tasarımlarında da bu stili Retro fütüristik stile gönderme yaparken görmek mümkündür. Bütünü oluşturan büyük mobilyalardansa daha küçük parçalar kullanılarak stili görünür kılmak pop art’ı daha doğru yansıtmaya olanak sağlayacaktır.

4. Stil, yinelenen motiflerin kullanımıyla karakterize edilir. Posterler, resimler, geometrik desenli halılar bu stile örnek gösterilebilir. Bununla birlikte saatler, fotoğraf çerçeveleri süper kahramanların resmedildiği vazo ve lambalar, ile plastik aksesuar ürünleri de akımda çokça kullanılan ürünlerdendir.

5. Coca Cola ve Campbell çorba tenekelerinin görüntüleriyle birlikte Marilyn Monroe, Elvis Presley, Mao Zedong gibi ünlülerin resim ve fotoğrafları, optik illüzyonlu duvar kağıtlarının kolaj ve şablonlarla ifade edilme biçimi bu stilin yansımalarındandır.

6. Kısıtlama olmaksızın kullanılan iddialı aksesuarlar ve çizgi romanlar da bu stilin olmazsa olmazları…

 

7. Duvarlarda genellikle farklı renk ve desenler birleştirilir. Bir duvarın beyaz bırakıp, diğer iki duvarın kontrast renklerle boyadıktan sonra dördüncü duvarı tekrar eden bir desenle doldurarak pop art stilini öne çıkarabilirsiniz.

8. Duvar, mobilya ve aksesuarlarda kendini göstermesi tercih edilen stilde vurguyu başka noktaya kaydırmamak için zemin hareketleri daha sade ve vurgusuz tercih edilir. Mobilya ve aksesuarların daha geri planda kalmasının tercih edildiği durumlarda geometrik desenli halılar pop art stili yansıtmanın yollarından biri olarak düşünülebilir.

stilini keşfet
Online İç Mimarlık Hizmeti Nasıl Çalışır?